10 pitutur sunan kalijogo10 pitutur sunan kalijogo

Dasa Pitutur / 10 filosofi jawa yang diajarkan Kanjeng Sunan Kalijogo

  • Urip Iku Urup
  • Memayu Hayuning Bawono, Ambrasto dur Hangkoro
  • Suro Diro Joyo Jayaningrat, Lebur Dining Pangastuti
  • Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-aji, Sugih Tanpo Bondho
  • Datan Serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan
  • Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman
  • Ojo ketungkung marang kalungguhan, kadonyan, lan kamareman
  • Ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko
  • Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo
  • Ojo adigang, adigung, adiguno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *